Một số cách thức sử dụng lời chúc của người Việt trong giao tiếp

Các tác giả

  • Lã Xuân Thắng

DOI:

https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.138

Từ khóa:

lời chúc, phép lịch sự dương tính, lời chúc của người Việt Nam

Tóm tắt

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu thu được từ giao tiếp nói và giao tiếp viết, bài viết trình bày sáu cách thức sử dụng lời chúc của người Việt trong giao tiếp. Có thể nhận thấy cách thức sử dụng lời chúc của người Việt là khá linh hoạt. Lời chúc có thể kết hợp với các hành vi ngôn ngữ khác như khen, chào, cảm ơn, thăm hỏi, động viên và dặn dò và được coi là một bộ phận cấu thành, một nhân tố tăng tính lịch sự cho các hành vi ngôn ngữ kể trên, nâng cao hiệu quả giao tiếp. Bài viết góp phần nghiên cứu lời chúc trong ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-14 — Cập nhật vào 2022-06-14

Cách trích dẫn

Lã Xuân Thắng. (2022). Một số cách thức sử dụng lời chúc của người Việt trong giao tiếp. Tạp Chí Khoa học Ngoại ngữ, (69), 3–9. https://doi.org/10.56844/tckhnn.vi69.138