Thông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI

Kính gửi các nhà khoa học!

Tạp chí Khoa học ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội (ISSN: 1859-2503) kính mời giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên gia trong và ngoài nước viết bài báo cho Tạp chí chúng tôi. Sứ mệnh của Tạp chí là đóng góp vào kiến thức trong các lĩnh vực phương pháp dạy và học ngoại ngữ, lý thuyết tiếng, văn học và văn hóa ngoại ngữ, dịch thuật. Tạp chí tuân thủ các quy định chặt chẽ về phản biện kín nhằm đảm bảo chất lượng bài báo được đăng. Tạp chí cũng quan tâm nhiều đến vấn đề liêm chính học thuật trong quá trình phản biện và xuất bản bài báo. Độc giả được tiếp cận với tất cả các bài báo đăng trên tạp chí mà không cần phải trả phí, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Tạp chí Khoa học ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội (JFLS) xuất bản 04 số một năm, vào các tháng 3, 6, 9 và 12. Tạp chí sẽ đăng bài của tác giả, trực tuyến hoặc trên giấy in, sau khi các bản thảo được duyệt qua các vòng phản biện và biên tập. Tác giả cũng có thể theo dõi tiến độ xuất bản của bài báo qua hệ thống nộp bài trực tuyến của Tạp chí. Kính mong các nhà khoa học sử dụng mẫu này để bắt đầu nộp bản thảo cho Tạp chí.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tổng biên tập

TS Phạm Ngọc Thạch