Liên hệ

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ
Địa chỉ: Phòng 301, Nhà A, Trường Đại học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3553.0728
E-mail: tapchi@hanu.edu.vn; tckhnn@hanu.edu.vn
Website: http://tapchi.hanu.edu.vn

Liên lạc chính

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ
Journal of Foreign Language Studies

Liên hệ hỗ trợ

Trung tâm CNTT - Đào tạo trực tuyến